Tiny Feet Logo tiny feet

SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Burada sıkça sorulan soruları ve cevapları bulabilirsiniz.

Kafanızı meşgul eden sorular mı var?

Hastalarımızın en sık sordukları soruları burada derledik.
 1. 1
  Avusturya IVF Fonundan ne zaman maddi destek alma hakkımız olur?


  Çiftler, aşağıdaki koşullarda IVF Fonundan yararlanabilir: 

  • Partnerlerden en az birisi Avusturya’da resmi olarak kayıtlı ise.
  • Partnerlerin birisinde tıbbi bir endikasyon varsa.
  • IVF denemesi başında kadın 40 yaşını ve erkek 50 yaşını henüz doldurmamışsa. Eşcinsel çiftlerde, gebe kalmak isteyen kadın 40 yaşını ve partneri de 50 yaşını doldurmamış olmalıdır.
  • Avusturya’da geçerli bir sosyal sigorta statüsü mevcut veya yabancı bir sigorta şirketi masrafların bir kısmını üstlenmiş ise.
 2. 2
  Evli değiliz, yine de IVF tedavisi görebilir miyiz?


  Evet, bu durumda IVF tedavisi mümkündür; ancak öncesinde noter tasdikli belge düzenlenmesi gerekir. Tiny Feet Kinderwunschklinik size bu konuda memnuniyetle yardımcı olacaktır. Aynı kural inseminasyonlar için de geçerlidir.

 3. 3
  Fon başvurusuyla kendimiz mi ilgilenmek zorundayız?


  Hayır, IVF Fonu için başvuruyu Tiny Feet Kinderwunschklinik yapmaktadır. 

 4. 4
  IVF Fonu tarafından hangi tedaviler finanse edilmektedir?


  IVF Fonu’na ilişkin aranan şartlar yerine getirildiği takdirde bu fon, IVF veya ICSI tedavilerine ait masrafların %70’ini üstlenmektedir. Buna dayalı olarak çocuk isteyen çift tedavinin %30'luk kısmını üstlenmek zorundadır; diğer masraflara ilişkin hesaplamalar direkt olarak IVF Fonu ile Tiny Feet arasında gerçekleştirilir. En fazla dört (4) deneme hakkı fon kapsamındadır. Dondurulmuş embriyo transfer denemeleri (kryotransfer) ve testis ile ilgili cerrahi müdahaleler de fon tarafından finanse edilmektedir.

 5. 5
  IVF Fonu tarafından kaç deneme hakkı finanse ediliyor?


  Çift ve gebelik bazında en fazla dört (4) deneme hakkı desteklenmektedir. Bir deneme, tedaviye başlama tarihinden itibaren gebeliğin gerçekleştiği veya gerçekleşmediği tarihe kadar komple tedavi döngüsünü kapsar. Başarısızlık sonucu iptal edilen tedavi döngüsü de IVF Fonu tarafından deneme olarak değerlendirilir. Tıbbi nedenlerden dolayı bir deneme folikül ponksiyonu sonrasında iptal edilirse ve alınan, dondurulan embriyolar bir sonraki tedavi döngüsünde kullanılırsa, bu bir deneme olarak değerlendirilir. IVF Fonu tarafından dört denemeden fazlası için verilecek destek, IVF tedavisiyle en azından bir gebeliğin elde edilmesi şartını koşmaktadır. 

 6. 6
  IVF Fonu tarafından inseminasyon işlemi de destekleniyor mu?


  Hayır, IVF Fonu tarafından inseminasyon finanse edilmemektedir.

 7. 7
  Bir IVF Tedavisi sırasında izin kullanmam gerekir mi?


  Klinikte bulunmanız gereken bazı randevular olacaktır. Tiny Feet Kinderwunschklinik, her zaman hastalarının ihtiyaçlarına uyum sağlamaya ve rutin çalışma günlerini engellemeyecek şekilde randevu sunmaya özen göstermektedir. Biz sadece partnerlerin ikisinin de hazır bulunmak zorunda olduğu ve birkaç saat süren ponksiyon işlemi gününde izin alınmasını öneriyoruz.

 8. 8
  IVF tedavisi sırasında cinsel ilişki yaşayabilir miyiz?


  Çoğul gebelik riskini önlemek amacıyla stimülasyon başlangıcından itibaren folikül ponksiyonundan 3 gün sonrasına kadar cinsel ilişkiye girilmesini tavsiye etmiyoruz. 

 9. 9
  Meni numunesi evde alınabilir mi?


  Steril bir meni analizi (“Spermiyogram”) için meni numunesi evde alınıp partner tarafından kliniğe getirilebilir. Folikül ponksiyonu veya aşılama gününde ise erkeğin meni numunesini kliniğimizde vermesi avantaj sağlar. Ancak bu mümkün değilse, meni evde de alınabilir. Bu durumda erkek, meni numunesinin kendisine ait olduğunu kliniğimizde imzasıyla onaylamak zorundadır. 

 10. 10
  Meni numunesini evde hazırlarken nelere dikkat etmeliyim?


  Meni numunesi vermek için steril bir kap (eczaneden veya kliniğimizden temin edilebilir) kullanılmak zorundadır. Meni numunesinin taşınması sırasında, kabın vücuda mümkün olduğu kadar yakın (sıcaklık dalgalanmaları önlenecek şekilde), ışığa karşı korunarak (alüminyum folyoya sarılı biçimde) ve en kısa sürede (60 dakika içerisinde) laboratuvarımıza teslim edilmesine dikkat edilmelidir.

 11. 11
  IVF için neden hormon tedavisi gereklidir?


  Doğal döngüde her ay bir folikül (yumurta kesesi) olgunlaşır ve bunun içerisinde bir yumurta hücresi yer alır. IVF tedavisinde hormonal destek ile birden fazla folikülün olgunlaşması desteklenir, bu da çok sayıda yumurta hücresinin kazanılmasına neden olur. Birden fazla embriyo arasından, en iyi gelişme şansına sahip olan embriyonun üreme şansı artar. Yumurta hücresi alınmadan önceki son ilaç, diğer adıyla çatlatma iğnesi, yumurta hücresinin olgunlaşması konusundaki son gelişme adımını başlatır ve yumurta hücrelerinin döllenme yeteneği kazanmasını sağlar.

 12. 12
  Yumurta hücreleri nasıl alınır?


  Olgun yumurta hücreleri ponksiyon iğnesi yardımıyla (folikül ponksiyonu) alınır ve ardından inkübatörde saklanır. Müdahalenin tamamı sedasyon altında gerçekleştirilir ve yaklaşık 10-15 dakika sürer.

 13. 13
  Folikül ponksiyonunun yapıldığı gün meni numunesi ne zaman verilir ve bunlar nasıl hazırlanır?


  Meni, folikül ponksiyonunun gerçekleştirildiği saatte verilir. Özel ve kapalı bir odada erkek, yumurta hücresini döllemek için mastürbasyon yoluyla gerekli meni numunesi elde eder. İstisnai durumlarda meni numunesi alma işlemi evde de gerçekleştirilebilir. Meni numunesi teslim edildikten sonra laboratuvarda özel teknikler yardımıyla işlemden geçer, bu sayede yumurta hücresini dölleyecek olan en iyi spermler seçilebilir. Hazırlanan spermler alınan yumurta hücreleri ile vücudun dışında bir araya getirilerek döllenir. 

 14. 14
  IVF ve ICSI tedavisi arasındaki fark nedir?


  IVF ile alınan yumurta hücreleri hazırlanan spermler ile kültür kaplarında birleştirilir ve çoğaltılır. Spermler, yumurta hücresi yönünde hareket eder ve yumurtayı kendi güçleriyle döller. ICSI yönteminde ise spermler ince bir iğne yardımıyla doğrudan yumurtaya enjekte edilir. Her iki işlem de folikül ponksiyonundan yaklaşık olarak 2 ila 4 saat sonra gerçekleştirilir.

 15. 15
  IVF tedavisi sırasında çocuğun cinsiyeti belirlenebilir mi?


  Prensip olarak, çocuğun cinsiyetini tespit etmek mümkündür; ancak bu, Avusturya Yasaları uyarınca yasaktır. Sadece cinsiyete bağlı bir hastalığı önlemek amacıyla istisna yapılabilir. 

 16. 16
  Ponksiyon sonrasında yumurta hücrelerine ne olur?


  Ponksiyon sonrasında işlemden geçen meni numunesi kullanılarak dölleme yapılır. Döllenmiş yumurta hücreleri ardından özel bir inkübatörde saklanır. Ertesi gün laboratuvarda pronükleus (döllenme) kontrolü yapılır. Bu sırada döllenmiş yumurta hücreleri (embriyolar) döllenmemiş olanlardan ayrılır. Ardından embriyolar bir kuluçka dolabında maksimum 5 gün daha kültive edilir ve son olarak kalite açısından en iyi embriyo kadının rahmine transfer edilir. Doktor tedaviyi alan çift ile embriyo transferinin ne zaman gerçekleştirileceğini görüşür.

 17. 17
  Kaç embriyo transfer edilir?


  Transfer edilecek embriyo sayısı embriyonal gelişmeye ve hasta öyküsüne bağlıdır. Genellikle 1-2 embriyo transfer edilir, ancak son karar her zaman tedaviyi alan çifte aittir. Neden genellikle tek bir embriyonun transfer edilmesi tavsiye ediliyor? İki embriyo transfer edilirse, gebe kalma şansı da artar mı?

 18. 18
  Neden genellikle tek bir embriyonun transfer edilmesi tavsiye ediliyor? İki embriyo transfer edilirse, gebe kalma şansı da artar mı?


  Birden fazla embriyo transferi gebelik olasılığını artırsa bile çoğul gebelik riski de artmaktadır. Çoğul gebelikler riskli gebeliklerdir ve bundan kaçınılmalıdır.

 19. 19
  Embriyo transferi sırasında mesane neden dolu olmak zorundadır?


  Dolu bir mesane, bir yandan rahme embriyo transfer kateterinin yerleştirilmesini kolaylaştırır. Diğer yandan embriyo transfer kateteri ultrason cihazıyla daha iyi görüntülenebilir ve bundan dolayı embriyonun kusursuz konumlandırılması mümkün olur. 

 20. 20
  Transfer edilmeyen embriyolara ne olur?


  Eğer kalitesi iyi olan birden fazla embriyo varsa, bunlar sıvı azot yöntemiyle dondurulabilir, yani kriyoprezervasyon (-196°C’de uzun süreli depolama) yapılabilir. Bu şekilde çocuk isteyen çiftler daha sonraki bir tarihte, IVF denemesi istenilen başarıyı getirmediği takdirde veya gelecekte tekrar çocuk isteği söz konusu olursa bu embriyolardan faydalanabilir.

 21. 21
  Erkekte üreme yeterliliği nasıl tespit edilebilir?


  Erkeğin üreme yeterliliğini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Çeşitli çevresel etkiler ve yaşam tarzı (sigara içmek, stres, alkol tüketimi, aşırı kilo vs.) veya ürolojik hastalıklar önemli rol oynamaktadır. Anamnezde dikkat çeken hususlar fertilite kısıtlamasının ilk işaretlerini ortaya koyabilir. Ejakülat analizi (spermiyogram), erkek üreme yeterliliği değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden birisidir. Ejakülat analizi, DNA fragmantasyon endeksi (DFI) veya MAR Testi ile genişletilebilir. Ayrıca hormon durumu ve genetik çözümlemeler, üreme gücü hakkında bilgi verebilir.

 22. 22
  Spermiyogram nedir?


  Spermiyogram, meni kalitesini ve böylece erkeğin üreme yeterliliğini analiz etmeye yarar. Sonuçların sunulması, bulgu görüşmesi ve buna göre yönlendirilmiş tavsiyeler, çocuk sahibi olma isteğinin yerine getirilmesinde önemli bir yapı taşıdır.

ÇOCUK SAHIBI OLMA İSTEĞİNİN GERÇEKLEŞMEME NEDENLERİ

Kısırlık dünya çapında yaygındır


Sınırlı doğurganlığın ve kısırlığın sebepleri çok çeşitli olup farklı faktörlere bağlıdır.
Nedenlere ilişkin daha fazla bilgi

Lezbiyen çiftlerin sıkça sorduğu sorular

 1. 1
  Lezbiyen çiftler IVF Fonundan faydalanabilir mi?


  Evet, lezbiyen çiftler de IVF Fonundan finansman kullanma hakkına sahiptir; ancak bunun için aşağıdaki kriterleri karşılıyor olmaları gerekmektedir: 

  • Partnerlerden en az birinin Avusturya’da resmen kayıtlı olması,
  • Avusturya’da geçerli bir sosyal sigorta statüsünün bulunması veya yabancı bir sigorta şirketinin masrafların bir kısmını üstlenmiş olması,
  • Gebe kalmak isteyen kadının tıbbi bir endikasyonunun bulunması,
  • IVF tedavisinin başında gebe kalmak isteyen kadının 40 yaşını geçmemiş olması.
 2. 2
  Suni döllenme için lezbiyen çiftler için de noter tasdikli belge gerekli mi?


  Evet, noter tasdikli belge hem inseminasyon hem de IVF veya ICSI işlemlerinde ve tedavinin IVF fonundan destekli veya desteksiz olarak yapılmasına bakılmaksızın her zaman gereklidir. Bu noter tasdikli belge en fazla 2 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenebilir. Çiftin, sperm donörünü babalık haklarından ve yükümlülüklerinden muaf kıldığını kapsamaktadır. Ayrıca partnerler henüz doğmamış çocuğa karşı velayet yükümlülüğüne sahiptir.

 3. 3
  ROPA metodu nedir?


  ROPA, açılımı: "Reception of Oocytes from Partner". Bu, bir partnerden alınan yumurta hücresinin laboratuvarda bağışlanan spermler ile döllendiği ve ardından diğer partnerin rahmine geri verildiği bir IVF tedavisidir. Avusturya’da tıbbi endikasyonu olan partnere yumurta hücresi bağışlanabilir.

 4. 4
  Meni numunesi nereden geliyor?


  Bu hususta birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:

  • Kendi tanıdığınız çevreden kişisel bir donör getirebilirsiniz. Ayrıntılı bir inceleme sonucunda bu donör uygun görülürse, bu kişi size sperm bağışlayabilir.
  • Yabancı bir sperm bankasından sperm kullanabilirsiniz.
  • Bizim sperm bankamızdan sperm kullanabilirsiniz.
 5. 5
  Sperm bankamızdaki sperm donörü hangi kriterlere göre seçilmektedir?


  Bizim sperm bankamızda bulunan meni numunesi kullanılacaksa, donörün kimliği açıklanmaz. Ancak size seçim yapabilmeniz amacıyla farklı donörlere ilişkin açıklamalar sunabiliriz.


  Uygun donör seçilirken, aşağıdaki kriterler dikkate alınabilir:

  • Göz ve saç rengi
  • Boy
  • Köken
  • Eğitim durumu
  • Kan grubu
TEDAVİ OLANAKLARI

Tüp bebek işleminin nasıl yapıldığını ve hangi tedavi imkanlarının bulunduğunu öğrenin:


Erfahren Sie hier, wie eine Kinderwunschbehandlung abläuft und welche Therapiemöglichkeiten es gibt:
Tedavi seçenekleri hakkında bilgi

Yabancı çiftler veya uzun yoldan gelen çiftler için organizasyonla ilgili bilgiler

 1. 1
  Tüp bebek merkezinde çiftler kaç kez randevuya çağrılır?


  Bir IVF tedavisi için aşağıdaki randevular önemlidir:

  • İlk görüşme (alternatif olarak WhatsApp/Signal, Skype veya telefon yoluyla)
  • İlaç teslimi ve tıbbi testler ile planlama amaçlı görüşme (tüm merkezlerimizde)
  • 1, 2 veya 3 kez ultrasonla kontrol (alternatif olarak ultrasonla kontroller kendi bulunduğunuz yerdeki jinekolog tarafından da gerçekleştirilebilir ve bulgular Tiny Feet Kinderwunschklinik merkezine aktarılabilir)
  • Folikül ponksiyonu (sadece Wr. Neustadt veya St. Pölten merkezlerinde mümkündür)
   Embriyo transferi (sadece Wr. Neustadt veya St. Pölten merkezlerimizde mümkündür)
  • Pozitif sonuçlanan gebelik testi sonrasında ultrason (alternatif olarak kendi bulunduğunuz yerdeki jinekolog tarafından gerçekleştirilebilir) 


Hizmetlerimiz tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek kadar çeşitli
Hizmetlerimizin geneline buradan ulaşabilirsiniz:
Hizmetlere genel bakışa git
Şeffaflık bizim için önemli, özellikle de tedavi masraflarınız söz konusu olunca. Tedavi masrafları ve destek imkanları hakkında bilgileri buradan okuyabilirsiniz: Masraflara git