Tiny Feet Logo tiny feet

Çocuk sahibi olma isteğinin gerçekleşmeme nedenleri

Neden – Tanı – Tedavi

Kısırlığın çeşitli sebepleri 

Doğal yoldan gebe kalamamaya ilişkin birçok farklı neden vardır. 

Sınırlı doğurganlığın (subfertilite), kısırlığın (sterilite) veya gebelik sırasında yaşanan sorunların (infertilite) nedenleri çok çeşitli olup farklı faktörlere bağlıdır. Organik, genetik ve hormonal nedenlerin dışında psikolojik sorunlar ve dış etmenler de önemli rol oynayabilir.

Kısırlık ve çocuk isteğinin gerçekleşmemesi çok hassas konular olduğundan pek dile getirilmek istenmez; halbuki bu durumdan şikayetçi birçok çift bulunmaktadır.

Tüp Bebek Merkezine giden yol, çoğu zaman bebek isteğinin yerine gelmesi için atılan ilk adımdır. Infertilite, erkeklerde ve kadınlarda aynı oranda görülmektedir

Düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik bir yıldan daha uzun süre içerisinde gerçekleşmezse, bunun sebebi kadında da erkekte de olabilir. Bu yüzden her iki partnerin de ilgili tetkikleri yaptırması önemlidir.

Çocuk sahibi olamamanın nedenleri

Eşlerde nedenin ne sıklıkta bulunabildiğine dair tahmini değerler:

Ursachen Kinderlosigkeit Tk

Kısırlığın nedenleri...

Kadın ve erkekte kısırlık nedenleri 

Günümüzde çeşitli mesleki ve yaşamsal planlamalarda çocuk isteği daha ileriki bir döneme ertelenmektedir. Aynı süreçte yaş ilerledikçe kadının doğurganlığı sürekli azalırken erkeğin sperm kalitesi ve hareketliliğinde de düşüş görülmektedir. Kadındaki kısırlık; folikül olgunlaşma zayıflığı, ovülasyon sorunları, polikistik over sendromu (PCOS), endometriozis veya rahim tüpü fonksiyonundaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

Erkekte genel olarak meni üretiminde ve meninin taşınmasında görülen fonksiyon bozukluğundan veya testisleri etkileyen iltihaplı hastalıklar sonrasında sperm fonksiyonlarındaki bozukluklardan kaynaklanıyor olabilir.

Sağlıksız yaşam tarzı (alkol ve nikotin tüketimi, uyuşturucu, stres, sağlıksız beslenme, aşırı kilo) ve dış etmenler de her iki cinste üretkenliği olumsuz etkileyebilir.


Kadındaki kısırlığın olası nedenleri 


Erkekteki kısırlığın olası nedenleri 


Kısırlığın zamanında teşhis edilmesi 

Kısırlığın zamanında teşhis edilmesi tedavinin başarısı için önemlidir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, çocuk sahibi olma şansı da o kadar artırılır. Erkek ve kadınlar için fertilite tetkikleriyle kapsamlı bir diyagnostik ve açık bilgi paylaşımı sağlanması, özgün bir tedavi planı hazırlanması açısından fayda sağlar.

 1. 1
  Fertilite incelemesi Kadının üretkenliğinin incelenmesi

  Kısırlık, yerleşme sorunu ya da abortus eğilimine ilişkin en sık rastlanan nedenleri (PCO sendromu, tüp faktörü veya endometriozis) çeşitli testler aracılığıyla mercek altına alıyoruz. Doğru tanılama, netlik kazanmamızı sağlar.

 2. 2
  Spermiyogram Erkeğin üreme kabiliyetinin incelenmesi

  Spermiyogram (ejakülat analizi) yöntemiyle, erkeğin üreme kabiliyeti kontrol edilmektedir. Bu işlemde sperm miktarı, hareketi ve konsantrasyonu gibi en önemli parametreler incelenir.

Tiny Feet Hizmetleri

Kısırlığın araştırılması, tespit edilmesi ve tedavisi 


Tedavinin yanı sıra kısıtlı bir üretkenliğin veya kısırlığın olup olmamasını açığa kavuşturmak da Tiny Feet’in hizmetleri arasına girmektedir. Hizmetlerin geneline buradan ulaşabilirsiniz:
Hizmetlere git

Yanlış bilinenler ve gerçekler

Çocuk sahibi olma isteği, kısırlık ve gebelik konusunda birçok yanlış bilgi bulunmaktadır. Tiny Feet'ten aydınlatıcı doğru bilgiler:
 1. 1
  Uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak kısırlaştırır.


  Gerçek: Doğum kontrol hapı alınırken vücut hormonal olarak etkilenir: Adet döngüsü daha düzenlidir, regl şikayetleri ve menstrüasyon kanamaları genel olarak daha hafif geçer. Doğum kontrol hapı bırakıldıktan sonra vücudun kendi doğal döngüsüne dönmesi ve yeniden üretken hale gelmesi için biraz zaman gerekir. Ancak doğum kontrol hapının uzun süre kullanılması kısırlığa yol açmaz. 

 2. 2
  Kısırlık, genellikle kadından kaynaklanır.


  Gerçek: Kısırlık, kadın ve erkekte eşit oranlarda görülür. Arzu edilmeyen çocuksuzluk; erkek kaynaklı, kadın kaynaklı ya da her iki partnerden kaynaklı durumların her biri için üçte bir oranındadır.

 3. 3
  Erkekler ileri yaşlara kadar üretken kalır.


  Gerçek: Biyolojik saatin sadece kadında işlediği yönündeki popüler görüş yanlıştır. Erkeklerde de üreme kabiliyeti ve sperm kalitesi artan yaşla birlikte sürekli düşer. 40. yaştan itibaren daha az sperm üretilir, ayrıca bunların hareketleri de daha kısıtlı hale gelir. Bunun dışında spermlerde daha sıklıkla kromozom anomalileri görülmeye başlarken bunlar da çocukta genetik hastalık riskini artırabilir. 

 4. 4
  Düzenli adet döngüsü ile daha kolay gebe kalınır.


  Gerçek: Döllenebilir bir yumurtayı her ay üretmek için düzenli adet döngüsü tabii ki önemlidir; ancak bu durum, yumurtanın döllenmesi açısından bir garanti teşkil etmez. 35. yaş itibariyle ayrıca kromozomal olarak değişikliğe uğramış yumurtalar geliştirme riski artar; bu da, düzenli adet döngüsüne rağmen döllenmiş yumurtanın rahim içerisine yerleşmemesine veya düşüğe neden olabilir. 

 5. 5
  Kadınlarda yaşam süresinin uzaması, daha uzun süreli üretkenlik sağlar.


  Gerçek: Kadınların ortalama yaşam süresi arttığı halde çocuk yapma isteğinde de azalma gözlenmektedir. 1980'li yıllarda ilk doğum yaş ortalaması 24 iken, günümüzde bu, 29 yaş seviyesine gelmiştir. Menopoz başlangıcı yıllardan beri sabit olarak 51 yaştır. Ortalama yaşam süresindeki artışa rağmen üretkenlik süresinde bir değişiklik görülmez. Yumurta rezervi kadında doğuştan vardır. Ergenlik döneminden itibaren yumurtalar olgunlaşır, nihayetinde tükenir.Hormonal stimülasyon yumurtalıklara zarar verir.

 6. 6
  Hormonal stimülasyon yumurtalıklara zarar verir.


  Gerçek: Her ay yumurtalıkta birden fazla folikül gelişir, genellikle sadece tek bir folikül döllenebilir yumurta üretir, diğer foliküller büyümeye devam etmez. Yumurtalıkların hormonal stimülasyonu, ayrıca IVF (in vitro fertilizasyon) sırasında da uygulanır, birden fazla folikülün büyümesine ve döllenebilir yumurta hücrelerinin üremesine etki eder. Bu sayede birden fazla yumurtanın alınması mümkün olur. Hormonal stimülasyonun kadının yumurta hücresi rezervine etkisi yoktur ve yumurtalıklara zarar vermez. Tüp bebek tedavisi daima suni bir döllenmedir.

 7. 7
  Tüp bebek tedavisi daima suni bir döllenmedir.


  Gerçek: Tüp bebek merkezinde gerçekleştirilen bir tedavi, her zaman suni döllenmenin gerekli olduğu anlamına gelmez. Tiny Feet Kinderwunschklinik merkezi, tüm umut verici tedaviler arasından her zaman için en basit ve en az müdahale gerektirenini seçerken çiftlerin isteklerine bireysel olarak yanıt verir. Doğru zamanlama veya işlemden geçmiş spermlerin aşılanması (inseminasyon) yöntemi, gebelik için çoğu zaman yeterli olur. 

 8. 8
  Gebelik testinin olumlu sonuçlanması durumunda sigara içmeyi bırakmak yeterlidir.


  Gerçek: Sigara kullanımı, erkeğin ve kadının üretkenliğini etkilemektedir. Gebelik şansı, tütün tüketiminde önemli oranda azalmaktadır. IVF tedavisi yaptıran ve sigara içen bir kadının sigara içmeyen bir kadına oranla gebe kalma şansı daha düşüktür. Erkeklerde sigara, sperm kalitesi ve hareketliliği üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. 

 9. 9
  Tüp bebek tedavisi çoğul gebeliğe yol açar.


  Gerçek: Suni döllenme çerçevesinde, bir veya iki embriyonun kullanılıp kullanılmayacağına bireysel olarak karar verilir. SET (tek embriyo yerleştirme) işleminde çoğul gebelik riski, doğal yoldan gebe kalma yöntemine göre çok daha düşüktür. Genel olarak, uluslararası olarak da yönelim gittikçe SET yönüne kaymaktadır.

 10. 10
  Tüp bebek tedavisi pahalıdır.


  Gerçek: Avusturya’daki birçok IVF Kliniği, IVF (in vitro fertilizasyon) fonuyla sözleşme yapmıştır. Bu fon, tedavi masraflarının büyük bir kısmını üstlenmektedir. Avusturya’da yaşayan ve bebek isteyen birçok çift, destek talep etmektedir.
  Gerekli diğer birçok hizmetin ücreti ise sosyal sigortalar tarafından karşılanmaktadır.

 11. 11
  Yumurta veya sperm bağışı Avusturya’da yasaktır.


  Gerçek: Yanlış. 2015 yılından bu yana Avusturya’da hem yumurta hem de sperm bağışlamak serbesttir.

 12. 12
  Hollywood aktrisleri de 50 yaşında gebe kaldılar.


  Gerçek: Evet, ama nasıl? Birçok durumda büyük ölçüde yumurta bağışı söz konusu olmuştur. Bu metoda Avusturya’da sadece 45 yaşına kadar izin verilmektedir.

 13. 13
  Bir tüp bebek tedavisi için evli olmak gerekir.


  Gerçek: Yanlış. Evli olmayan çiftler tedavi (IUI veya IVF) öncesinde bir noter tasdikli belge imzalamak zorundadır. Bununla da her iki taraf, henüz dünyaya gelmemiş olan çocuğun velayet sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu beyan eder. Bu, eşcinsel çiftler için de geçerlidir.

 14. 14
  IVF Fonundan sadece Avusturyalılar destek alabilir.


  Gerçek: IVF fonunun desteği Avusturya vatandaşlarıyla sınırlı değildir. Taraflardan en azından biri Avusturya’da kayıtlı olmalıdır. AB veya AET Vatandaşı veya Avusturya’da geçerli bir oturma iznine sahip olmanız gerekmektedir.

 15. 15
  Social Egg Freezing Avusturya’da genel olarak yasaktır.


  Gerçek: İster yumurtalık fonksiyonunun kısıtlanması ister yakında gerçekleşecek bir tıbbi müdahale sonucunda, hamile olma şansının azalması söz konusu ise, yumurta hücreleri dondurularak saklanabilir. Medical Freezing (tıbbi sebeplerle yumurta dondurma) uygulamasında yumurta hücreleri yumurtalıklardan alınır ve sıvı azot icinde (-196 C) dondurucuda saklanır.

Tedavi olanakları

Çocuk isteğinizi ertelemek zorunda değilsiniz.


Tüp bebek işleminin nasıl yapıldığını ve hangi tedavi imkanlarının bulunduğunu öğrenin:
Tedavi hakkında
Hizmetlerimiz tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek kadar çeşitli
Hizmetlerimizin geneline buradan ulaşabilirsiniz:
Hizmetlere genel bakışa git
Şeffaflık bizim için önemli, özellikle de tedavi masraflarınız söz konusu olunca. Tedavi masraflarına ve destek imkanlarına ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: Masraflara git