Tiny Feet Logo tiny feet

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat


Adatvédelmi tisztviselő: Elisabeth Appl (elisabeth.appl@tinyfeet.at)


Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal a jelen weboldal üzemeltetője (www.tinyfeet.at), a TFWN GmbH, Ferdinand Porsche Ring 8, 2700 Wr. Neustadt, telefon +43 (0) 2622 64493, fax +43 (0) 2622 64493-19, e-mail wn@tinyfeet.at, (a továbbiakban "TINY FEET"), mint az adatvédelmi jogszabályok szerint felelős személy, magyarázatot ad Önnek az Ön személyes adatainak a jelen weboldallal kapcsolatos feldolgozásáról.


Az Ön adatainak védelme a TINY FEET számára kiemelten fontos. A jelenleg lehetséges technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a ránk bízott adatokat. A TINY FEET szolgáltatásának működtetése során természetesen betartja a törvényes adatvédelmi rendelkezéseket, különösen az általános adatvédelmi rendeletet ("DSGV"), az adatvédelmi törvényt ("DSG") és a távközlési törvény ("TKG") adatvédelmi rendelkezéseit.

 1. 1
  Adatfeldolgozás

  A weboldalon tett látogatása során a következő adatokat gyűjtjük naplófájlokban!


  A látogatás dátuma és időpontja,

  böngésző típusa/verziója (pl. Internet Explorer)

  a használt operációs rendszer (pl. Windows 7),

  a hivatkozási URL (a korábban meglátogatott oldal),

  a megnyitott oldalak,

  az IP-cím anonimizált formában.


  Ezeket az adatokat annak érdekében dolgozzuk fel, hogy ezt a weboldalt elérhetővé tegyük az Ön számára, hogy tovább javítsuk és fejlesszük ezt a weboldalt, hogy használati statisztikákat tudjunk készíteni, és hogy képesek legyünk felismerni, megelőzni és kivizsgálni a weboldalunkat érő támadásokat. Az adatkezelés jogalapja az elsődleges jogos érdekünk (a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint), amely az imént említett célok elérését szolgálja.


  A naplófájlokat a tinyfeet.at biztonságának elemzésére és javítására, valamint a támadások felderítésére, elemzésére és kivédésére használják. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyekhez rendelni. Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.


  Lehetősége van arra, hogy a weboldalon elérhető online űrlapon keresztül lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, vagy közvetlenül e-mailben lépjen kapcsolatba velünk. Ezenkívül az online űrlap segítségével időpontot is kérhet. Ehhez a következő adatokat kell megadnia:


  Az Ön vezeték- és keresztneve

  Az Ön e-mail címe

  Az Ön telefonszáma

  Az Ön nemzeti biztosítási száma


  Minden személyes adatot kizárólag az Ön megkereséseinek megválaszolására használunk fel. Az Ön által az online űrlapon megadott személyes adatok feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása (a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint), valamint az érzékeny adatok tekintetében az Ön kifejezett hozzájárulása (a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint).


  Első konzultáció esetén az orvosokról szóló törvény értelmében kötelesek vagyunk nyilvántartást vezetni minden egyes konzultációra vagy kezelésre felvett személyről (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

 2. 2
  Az Ön személyes adatainak továbbítása Calendly und Microsoft Teams

  Nem adunk át személyes adatokat harmadik félnek, kivéve az a3L e-solutions GmbH, Bécs részére az alábbi célokból:


  Online időpontfoglalás (MedNanny) 


  Ezek a címzettek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, de nem használhatják fel azokat más célokra, és kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat.

 3. 3
  Tárolási időszak

  Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig ésszerűen szükségesnek tartjuk a fent meghatározott célok eléréséhez, valamint az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon. Személyes adatait minden esetben addig tároljuk, amíg a törvényes megőrzési kötelezettség fennáll, vagy amíg a lehetséges jogi igények elévülési ideje még nem járt le.


  Ebben az összefüggésben a következő visszatartási kötelezettségekre utalunk:

  Az orvosi feljegyzések és dokumentáció megőrzése az ÄrzteG 51. § (3) bekezdése szerint: 10 év.

  Az orvosilag támogatott reprodukcióval kapcsolatos dokumentáció és beleegyező nyilatkozatok megőrzése a reprodukciós orvostudományi törvény 18. szakasza szerint: 30 év.


  Az IP-címeket tároló szervernaplókat leghamarabb egy hónap elteltével töröljük.

 4. 4
  Más weboldalakra mutató linkek

  A tinyfeet.at hivatkozhat más, velünk nem kapcsolatban álló szolgáltatók (harmadik felek) weboldalaira. Ha ezekre a linkekre kattint, akkor már nincs befolyásunk arra, hogy ezek a harmadik felek milyen adatokat gyűjtenek és használnak fel. Az adatgyűjtésre és -felhasználásra vonatkozó részletesebb információkat az adott harmadik fél adatvédelmi nyilatkozatában talál. Mivel az adatok harmadik felek általi gyűjtése és feldolgozása természetesen nem áll a mi ellenőrzésünk alatt, ezért nem tudunk felelősséget vállalni érte.

 5. 5
  Sütik

  Weboldalunkon nem használunk sütiket. A cookie-kkal kapcsolatos általános információk például a következő weboldalon találhatók: http://www.meine-cookies.org/alles_ueber_cookies/index.html.

 6. 6
  Az Ön jogai a személyes adatokkal kapcsolatban

  Önnek joga van (az alkalmazandó jogszabályok függvényében) többek között ahhoz, hogy (i) ellenőrizze, hogy tárolunk-e Önről személyes adatokat, és ha igen, milyen személyes adatokat, valamint hogy másolatokat kapjon ezekről az adatokról, (ii) kérje a pontatlan vagy nem a jogszabályoknak megfelelően feldolgozott személyes adatainak helyesbítését, módosítását és törlését, (iii) kérje, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, és (iv) bizonyos körülmények között tiltakozzon személyes adatainak feldolgozásához korábban adott hozzájárulása ellen vagy vonja vissza azt, (iv) bizonyos körülmények között tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, vagy visszavonni a feldolgozáshoz korábban adott hozzájárulását, (v) kérni az adatok hordozhatóságát, (vi) megismerni azon harmadik felek kilétét, akiknek személyes adatait továbbítják, és (vii) panaszt tenni az illetékes hatóságnál.

 7. 7
  Elérhetőségeink

  Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns:

   

  TFWN GmbH

  Ferdinand Porsche Ring 8

  2700 Wiener Neustadt

  E-Mail wn@tinyfeet.at

   

  Datenschutzbeauftragte: Elisabeth Appl (elisabeth.appl@tinyfeet.at)

 8. 8
  Adatbiztonság és a technika jelenlegi állása

  A TINY FEET megfelelő óvintézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje az Ön személyes adatait az elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól és megsemmisítéstől. A tinyfeet.at felhasználója azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a technika jelenlegi állása szerint az adatvédelem nem garantálható teljes mértékben az interneten történő adatátvitelnél.

 9. 9
  Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

  Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi szabályzat frissítésére.

Kezelési lehetőségek
Itt megtudhatja, hogyan működik a meddőségi kezelés, és milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre:
A kezelési lehetőségekről
Helyszíneink Alsó-Ausztriában három helyszínen állunk rendelkezésére: Wiener Neustadtban, St. Pöltenben és Hornban. Helyszíneinkre